Fókuszolás

A fókusz módszert egyelőre egyéni formában tanítom felnőtt kliensek részére, illetve a tanácsadási folyamat azon pontjain vezetem be, amikor a verbális problémamegoldás kudarcot vall. A módszer kitűnően hasznosítható pszichoszomatikus betegségek esetében is, ahol a lélek fájdalmai bonyolult mechanizmusokon keresztül a testen keresztül jutnak kifejezésre. Ilyenkor a betegség kialakulásáért részben felelős lelki mechanizmusok tudattalanok, a lélek helyett a test beszél, a lélek helyett a test él át fájdalmat. Éppen ezért a páciensek különösen nehéznek találják a betegségük/ fájdalmaik kialakulásának hátterében meghúzódó lelki okok feltárására irányuló hagyományos pszichológiai munkát. Ilyen esetekben sokat tud segíteni a fókuszolás módszertana, mely türelmesen, lépésről lépésre haladva a testi jelenségek felől kezdi el feltárni a lélek nehézségeit.

A fókuszolás a test bölcsességére és tudására épül. Alapvetése, hogy testünkben minden élménynek, érzelemnek fizikai lenyomata van. Ezek megismerése és kibontása mélyebb szinten juttat el minket önmagunk megértéséhez és problémáink feloldásához. A test tudása holisztikus, a jelenségeket teljességükben és gazdagságukban ragadja meg szemben a racionális elme sokszor leegyszerűsítő, szegényesebb munkamódjával. Míg a hagyományos pszichológiai megközelítések esetében a lélekből jutunk el a testhez (verbalitáson keresztül lelki felismeréseken át a testi tünetek enyhüléséhez), a fókusz módszernél megfordul az irány. A testtel való munka segíti belső állapotaink érzékenyebb megismerését, lelki életünk, motívumaink, belső konfliktusaink árnyaltabb megértését.

A fókuszolás külső szemlélő számára nagyon hasonló lehet a relaxációhoz vagy meditációhoz. A kliens (fókuszoló) elcsendesedik és befelé, testi érzeteire figyelve próbálja megérteni a lelkében zajló folyamatokat. A külső elcsendesedés közben azonban intenzív belső munka zajlik, melyet végig szakember támogat és kísér. A fókuszolás a módszer elsajátítása után természetesen egyedül is lehetséges.

A fókuszolás nem egyenlő a relaxációval, célja nem egyfajta ellazult állapot elérése, azonban egy végigvitt folyamat során a kliens általában testileg is oldottabb és relaxáltabb állapotba kerül. A módszer segíti a mindennapi problémák önerőből történő megoldását, megtanulása egyfajta eszközt ad a kliens kezébe, mellyel saját maga egyedül is képes lesz kezelni élete során felmerülő nehézségeket.

A fókuszolás önmagában nem terápia, de beilleszthető a terápiás és tanácsadási helyzetekbe, önálló folyamatként pedig a mindennapi helyzetekkel való megküzdést, jobb önismeretet, hatékonyabb stresszkezelést segíti elő.